ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Liu Fei: The Painting of Lashing Elephant | Wang Shensheng: Fruitful
Image From:
1. Continuance - The 20th Anniversary Special Exhibition of M50
DING Yi,PU Jie,SHI Yong,WU Yiming,XIANG Liqing,XUE Song,ZHANG Enli,ZHOU Tiehai,XU ZHEN®

Liu Fei: The Painting of Lashing Elephant | Wang Shensheng: Fruitful 1,367.4KB