ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. ShanghART Taopu
XU ZHEN®,SHAO Yi,SHI Qing,ZHOU Tiehai,ZHANG Qing,YANG Fudong,YANG Zhenzhong,ZHANG Ding,SHEN Fan,SONG Tao,ZHU Jia,SHI Yong,XU Zhen,HU Jieming

"Massage Chairs - Then Edison's Direct Current Was Surrendered to the Alternating Current" by YANG Zhenzhong 2003 3,649.6KB