ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. ShanghART Group Show
LIANG Yue,Nobuyoshi ARAKI,PU Jie,SHI Qing,SUN Xun,TANG Guo,WU Yiming,XIANG Liqing,YUAN Yuan

"Untitled" by Xiang Liqing 1999 (up) and "The State of Crawl - China" by Xiang Liqing 2006 (down) 9,122.4KB