ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

installation view | left: LU Lei    right: SHI Qing
Image From:
1. ShanghART Beijing Group Exhibition
SUN Xun,CHEN Xiaoyun,LIU Weijian,HAN Feng,SHI Qing,SHEN Fan,LU Lei

installation view | left: LU Lei right: SHI Qing 1,060.6KB