ShanghART Gallery 香格纳画廊
Home | Exhibitions | Artists | Research | Press | Shop | Space

BM99 , Bienal da Maya
Group Exhibition Maya Art Center, Portugal
Date: 1999

Artists: DING Yi 丁乙 |  HU Jieming 胡介鸣 |  JI Wenyu 计文于 |  PU Jie 浦捷 |  SHEN Fan 申凡 |  SHI Yong 施勇 |  WU Yiming 邬一名 |  XUE Song 薛松 |  XU Zhen 徐震 |  YANG Zhenzhong 杨振中 |  ZHOU Tiehai 周铁海 | 

Works Exhibited :


上海香格纳投资咨询有限公司
办公地址:上海市徐汇区西岸龙腾大道2555号10号楼

© Copyright ShanghART Gallery 1996-2024
备案:沪ICP备2024043937号-1

沪公网安备 31010402001234号