ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. Architectural Photography - Made in China
XIANG Liqing,BIRDHEAD,ZHOU Zixi,CHEN Xiaoyun,SONG Tao,YANG Zhenzhong,JIANG Pengyi

"Rock Never 1", "Rock Never 3" and "Grey" by XIANG Liqing 2002 (right 3 works) 1,494.4KB